0

شرکت دانش و بنیان

شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها و توانایی های موجود در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای هیات علمی آنها و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (بند الف ماده چهل و هشت و ماده پنجاه و یک قانون برنامه چهارم) شرکت های دانش بنیان با شرایط زیر ایجاد می شوند.
شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می شود که از یک تا صد درصد سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از پنجاه و یک تا صد درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از پنجاه درصد باشد شرکت دانش بنیان خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتی است.
اهداف
- ایجاد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر توانایی های دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی و اعضای هیات علمی در جامعه
- تجاری سازی یافته های پژوهشی
- ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضاء هیئت علمی
- افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی

زمینه های فعالیت
- انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای
- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی)
- تولید محصولات با فنّاوری نوین(توسعه فنّاوری)
- انجام خدمات نظارتی بر پروژه های پژوهشی، ‌اجرائی و مشاوره ای
- ارایه خدمات توسعه کارآفرینی
- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار
- ارایه خدمات توسعه محصول جدید
- ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار
- تشخیص فرصت های کارآفرینی
- انجام خدمات توسعه فنّاوری
- انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها
- برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی


دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.